Welkom bij Zebulon Lighthouse Katwijk.

Omzien naar elkaar… dat is wat Zebulon Lighthouse kenmerkt.

Om ons heen zien wij gebrokenheid.
Gebrokenheid die doorwerkt in identiteit, in gezin en in relatie.

Het hart van Vader gaat uit naar herstel.
Herstel van identiteit, gezin en relatie.

Het is ons als opdracht gegeven om zorg te dragen voor weduwe en wees en om de vreemdeling lief te hebben.
Wij willen Zijn gemeenschap vormen zoals Vader het bedoeld heeft.
Een familie zijn, met en voor mensen die, om welke reden ook, hulp nodig hebben.

We nodigen je daarom graag uit om op onze site verder te kijken naar wat wij je kunnen bieden.
Je bent welkom bij Zebulon Lighthouse!

..De Geest des Heren is over Mij, want Hij heeft Mij gezalfd om goede tijding aan te kondigen aan armen, Hij heeft Mij uitgezonden om te prediken aan gevangenen vrijlating en aan blinden nieuw gezicht,- om verdrukten uit te zenden in vrijlating.
Lukas 4:18-19